menu

Formy do spieniania poliuretanu 

Kompozytowe formy do spieniania poliuretanów sztywnych,elastycznych, integralnych. stabilizowane termicznie.